Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Pewne czynności i praca mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą a także leczniczą. Jako środek leczniczy terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyny. Terapia zajęciowa ma więc szerokie zastosowanie w medycynie.

Systematyczna terapia zajęciowa umożliwiła naukę chwytu i nachwytu, rozluźnienie spastyki ciała, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, rozwijanie i usprawnianie nie zburzonych funkcji psychicznych i fizycznych. Zajęcia te dążyły do usprawniania koordynacji wzrokowo – ruchowej (ćw. Denisona), poprawy czucia głębokiego i powierzchniowego ciała.