Zasadniczą cechą oddziaływań terapeutycznych opartej na dowolnej zabawie dziecka jest jej niedyrektywność. Zadaniem terapeuty jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko, obdarzanie dziecka jedynie uwagą niewartościującą, nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Metoda ta polega na rozwijaniU aktywności własnej dziecka. Pedagogika zabawy proponuje działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności.